Català English

Màquina del temps

March 19, 2015
Màquina del temps
Tags: jordi, temps, maquina, viatge, rellotge, caixa, cartro, foc, carretera, peli, poster, cartell

Similar strips