Català English

El tió s'ha escapat

March 4, 2015
El tió s'ha escapat
Tags: tio, nadal, jordi, sigrid, oso, basto, molestar, fuga

Similar strips