Català English

La diFerència

June 9, 2014
La diFerència
Tags: f, diferencia, literal, interferir, intervenir, politica, jordi, sigrid, habitacio, casa

Similar strips