Català English

En Jordi escriu molt ràpid

February 3, 2011
En Jordi escriu molt ràpid
Tags: carta, amor, oslo, jordi, cartes

Similar strips