Català English

El gran esforç de l'Oslo

May 31, 2012
El gran esforç de l'Oslo
Tags: oslo, guerra, parc, nietzsche, sigrid, esforc, igual, forat, perseguir

Similar strips