Català English

L'oslo, la Sígrid i lo Jordi en la parada de la llimonada

March 28, 2012
L'oslo, la Sígrid i lo Jordi en la parada de la llimonada
Tags: llimonada, tenda, beguda, enteniment, literal, jordi, sigrid

Similar strips