Català English

La Sígrid vol ser musa

March 21, 2012
La Sígrid vol ser musa
Tags: pintura, art, musa, russa, dibuix, jordi, sigrid, aixina

Similar strips