Català English

Cridant l'atenció a la Sígrid per Pintar-li un bigoti

March 9, 2012
Cridant l'atenció a la Sígrid per Pintar-li un bigoti
Tags: ratllar, jordi, pintura, sigrid, musica

Similar strips