Català English

Incomprensió

August 24, 2011
Incomprensió
Tags: incomprensio, jordi, oslo, sigrid, tv, pa_i_circ, residual, cultura, obtusa, tothom

Similar strips