Català English

La Sígrid llegeix Marx

August 4, 2011
La Sígrid llegeix Marx
Tags: marx, opi, poble, sigrid, llibre, jordi, futbol

Similar strips