Català English

En Nietzsche i la correspondència

June 14, 2014
En Nietzsche i la correspondència
Tags: carta, bustia, nietzche, olivera

Similar strips